Генеральна схема планування території України

Вона є містобудівною документацією, що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України.

Генеральна схема планування території України розроблена на виконання Закону України "Про планування і забудову територій", прийнятого Верховною Радою України 20 квітня 2000 року, №1699-ІІ (відомості верховної ради (ВВР України), 2000, № 31, ст.250), Указу Президента України від 13.05.1997 р. "Про пріоритетні завдання у сфері містобудування" і постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.1997 р. Українським державним науково-дослідним інститутом "Діпромісто" і затверджена Законом України "Про Генеральну схему планування території України" 7 лютого 2002 р.

Про це повідомлено на офіційному сайті ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя.

За розроблення Генеральної схеми планування території України автори отримали державну премію України у галузі архітектури 2003 року: Білоконь Ю.М., директор інституту, керівник розробки, доктор архітектури, Губенко Т.В., головний архітектор проекту, архітектор Присяжнюк В. Ф., заступник Голови державного комітету України з будівництва та архітектури, архітектор Нудельман В І., науковий керівник, доктор геогр.наук Шаповалов Е.В. головний інженер проекту, канд.техн.наук Муха В. Г., географ Палеха Ю.М., головний інженер по ГІС-технологіям, канд.геогр.наук

Відповідно до Закону України "Про Генеральну схему планування території України" щорічно здійснюється моніторинг реалізації Генеральної схеми за показниками, визначеними Постановою Кабінету Міністрів України №1291 від 29 серпня 2002 р.

В Генеральній схемі планування території України проведено: - виявлення законодавчих вимог щодо планування території країни; - аналіз стану використання території України та функціонування систем розселення; - аналіз санітарно-епідеміологічного та екологічного стану території, рівня природно - техногенної безпеки; - визначення передумов використання території країни; - аналіз намірів та потреб використання окремих територій, визначених у загальнодержавних програмах соціального, економічного розвитку, інших державних програмах, схемах розвитку галузей економіки; - визначення територій за видами переважного використання та територій пріоритетного розвитку, які вимагають державної підтримки; - визначення пріоритетних напрямків вдосконалення систем розселення, сталого розвитку населених пунктів, соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури; - обґрунтування комплексу заходів по реалізації Генеральної схеми.

Генеральна схема планування території України складається з графічних матеріалів, пояснювальної записки і табличних матеріалів. Пояснювальна записка до Генеральної схеми планування території України містить наступні розділи: 1. Загальні положення 2. Мета і завдання проекту Генеральної схеми 3. Основні передумови, обмеження та проблеми використання території України 4. Прогнози соціально-економічного розвитку України 5. Основні напрямки раціонального використання території України 6. Соціальні, економічні та екологічні результати реалізації Генеральної схеми 7. Пропозиції щодо упорядкування адміністративно-територіального устрою України 8. Етапи та механізми забезпечення реалізації Генеральної схеми

Графічні матеріали включають наступні схеми: 1. Комплексна оцінка території 2. Інженерно-будівельна оцінка території 3. Території регламентованого використання 4. Території із встановленим єдиним видом використання 5. Оцінка містобудівного потенціалу 6. Рівень виробничо-містобудівного освоєння території 7. Рівень природно-техногенної небезпеки 8. Оцінка прояву природних та антропогенних факторів використання території 9. Екологічна характеристика території 10. Прогнозний стан навколишнього природного середовища 11. Території історико-культурного призначення 12. Територіальна організація туризму 13. Природно-заповідні та оздоровчо-рекреаційні території 14. Територіальна організація національної екологічної мережі 15. Система транспорту 16. Зони стимулюючого впливу транспортних коридорів на прилеглу територію 17. Забезпеченість водними ресурсами поверхневого стоку 18. Забезпеченість підземними водними ресурсами 19. Техногенне навантаження на водоресурсний потенціал 20. Система міжбасейнового перерозподілу стоку 21. Схема енергопостачання 22. Схема електропостачання 23. Магістральні нафтопроводи 24. Транзитні газопроводи 25. Продуктопроводи 26. Системи розселення 27. Планувальна структура та види переважного використання території 28. Господарське зонування території

Додати новий коментар

Ви сповіщаєте про орфографічну помилку в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення, натисніть кнопку нижче.